Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. CELE I TREŚĆ

Hilding Anders Polska Sp. z o.o. („my”) zobowiązujemy się chronić prywatność i dane osobowe Użytkownika. W niniejszej polityce prywatności opisano, w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe otrzymywane od Użytkownika podczas odwiedzania naszej strony i korzystania z niej, oraz przedstawiono, w jaki sposób można się z nami skontaktować w razie dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych.

2. JAKIE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE I DLACZEGO?

2.1 Zbieramy i przetwarzamy imię i nazwisko , adres e-mail Użytkownika podawane nam w celu uzyskania od nas informacji. Te dane osobowe pomagają nam przetwarzać zapytanie o informacje w polu „Szybka wiadomość” w stopce strony jak.

3. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

3.1 Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed utratą, bezprawnym uzyskiwaniem dostępu itp. Dostęp do danych osobowych Użytkownika będą miały tylko osoby związane z Hilding Anders Polska Sp. z o.o., które muszą przetwarzać dane osobowe.

4. JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji celu, w którym te dane zostały zgromadzone. Oznacza to, że usuniemy dane osobowe Użytkownika, kiedy nie będą już potrzebne do przetwarzania zapytania Statystyki, w których dane zostały zanonimizowane, mogą być przechowywane dłużej.

5. JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK?

5.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Hilding Anders Polska Sp. z o.o., adres ul. Polna 17, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: rodo.pl@hildinganders.com. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Inspektorem ochrony danych jest Maria Lothamer i można się z nią kontaktować pod adresem ul. Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@hildinganders.com
5.2 Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe przetwarzamy, oraz poprosić o kopię tych danych. Użytkownik ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych oraz w niektórych przypadkach może prosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w wyraźnie określonym celu, zawsze może ją wycofać. Jeśli Użytkownik chce wycofać zgodę, może skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zawartych w części 5.1. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się określonemu sposobowi przetwarzania swoich danych osobowych oraz domagać się ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo pobrać swoje dane osobowe w formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego oraz przekazać je innemu administratorowi.
5.3 W razie pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych lub zamiaru skorzystania z praw Użytkownika zgodnie z częścią 5.1 zachęcamy do kontaktu pocztą e-mail pod adresem iod@hildinganders.com lub pocztą tradycyjną pod adresem podanym powyżej.
5.4 W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub skarg dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

6. ZMIANY

W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika poinformujemy o nich, publikując zaktualizowaną wersję niniejszej polityki prywatności na stronie www.bedding.com.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

7. PLIKI COOKIE

7.1 Co to jest plik cookie?
Plik „cookie”, czyli ciasteczko, to mały plik tekstowy zawierający informacje, który jest przechowywany na komputerze Użytkownika. Pliki cookie są stosowane wyłącznie ze względów technicznych oraz w celu ułatwienia korzystania z określonej strony internetowej. Jeden z typów plików cookie, tzw. „stały plik cookie”, zostaje zapisany na komputerze Użytkownika na dłuższy okres. Może on być następnie wykorzystywany w celu dostosowania tej strony internetowej na podstawie wyborów i preferencji Użytkownika. Innym często spotykanym typem plików cookie jest „sesyjny plik cookie”. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę internetową, sesyjne pliki cookie są przesyłane pomiędzy jego komputerem a serwerem w celu gromadzenia informacji. Sesyjne pliki cookie nie są zapisywane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookie znajduje się na stronie www.allaboutcookies.org.
7.2 Jakie pliki cookie są stosowane na stronie www.bedding.com.pl
• Google Analytics
Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem naszej strony internetowej. W związku z tym korzystamy z narzędzia analizy sieciowej Google Analytics, aby w formie zbiorczej i anonimowej analizować zachowania użytkowników odwiedzających naszą stronę. Pozwalamy narzędziu Google Analytics na instalowanie plików cookie i zarządzanie nimi na tej stronie internetowej. Google Analytics wykorzystuje następujące pliki cookie:
Nazwa cookie Rodzaj Cel i zawartość
__utmz trwały przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma trwały przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb trwały przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc sesyjny przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

7.3 Więcej informacji dotyczących stosowania plików cookie na tej stronie internetowej można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem iod@hildinganders.com
7.4 W jaki sposób można wyłączyć obsługę plików cookie?
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby automatycznie zapobiegała przechowywaniu plików cookie lub wyświetlała informację, kiedy dana strona internetowa chce zapisać pliki cookie na komputerze. Można również usunąć poprzednio przechowywane pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Niektóre obszary i funkcje dostępne na tej stronie internetowej wymagają stosowania plików cookie i mogą nie działać, jeśli pliki cookie zostaną usunięte lub odrzucone.
7.5 W jaki sposób można usunąć już zapisane pliki cookie?
Jeśli Użytkownik korzysta z komputera i zaktualizowanej przeglądarki i chce usunąć zapisane wcześniej pliki cookie, może w tym celu nacisnąć jednocześnie klawisze CTRL, SHIFT i DELETE. Strony wsparcia technicznego najczęściej używanych przeglądarek można znaleźć poniżej:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Pliki cookie typu Flash

8. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I WIDŻETY

Strony internetowe mogą korzystać z widżetów mediów społecznościowych, które udostępniają użytkownikom treści ze strony internetowej Hilding Anders Polska Sp.z o.o. na różnych platformach mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Twitter czy LinkedIn). Aby lepiej zrozumieć, jakie informacje są gromadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz w jaki sposób się to odbywa, a także jakie pliki cookie są stosowane przez taką stronę trzecią, należy zapoznać się z obecną polityką prywatności każdej z platform mediów społecznościowych.

“Kolekcje Bedding tworzymy uwzględniając osobiste preferencje, potrzeby, rodzinne zwyczaje – wszystkie te kwestie mają wpływ na jakość snu, a my dbamy o to, żeby była ona jak najwyższa.”

Bedding CEO